21 marca w Zespole Szkół Technicznych w Czartajewie odbył się II Wiosenny Trójbój Marzanny.
Pierwszą dyscypliną był wiosenny test wiedzy ogólnej „Gdzie brzmi chrząszcz czyli co Ty wiesz...”.
II dyscyplina „Mission - Possible Or Impossible?” i III „Kucaj jak Qczaj” wzajemnie się uzupełniały. Była to pewnego rodzaju gra terenowa. Wskazówki do zadań, podane w języku angielskim, były rozmieszczone w różnych miejscach na terenie szkoły. Ta konkurencja wymagała sprytu, wszędobylstwa i odrobiny odwagi. Z ostatniego odnalezionego miejsca zespoły musiały zabrać owocowy skarb i wrócić z nim na miejsce startu.
Najlepszy okazał się zespół gimnazjalistów z Czartajewa w składzie Marta Hołub, Natalia Kryńska, Grzegorz Niewiarowski.
Drugie miejsce zajęła reprezentacja Gimnazjum w Górkach (Katarzyna Bobińska, Mateusz Bobiński, Julia Bartoszuk), a trzecie –Szkoły Podstawowej nr 3 w Siemiatyczach (Nikola Sabina Kulińska, Szymon Łukasz Wysocki, Wiktoria Filińska).
Uczestnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy i drobne upominki. Całość zakończyła się słodkim poczęstunkiem.
Wiosenny Trójbój Marzanny okazał się świetnym sposobem na powitanie wiosny.

Dzień Babci i Dziadka to najpiękniejsze dni w roku. W tych dniach babcie i dziadkowie obdarzani są szczególnymi dowodami miłości. Dnia 6 lutego 2018r. w Szkole Podstawowej w Górkach odbyła się uroczystość z okazji Dnia Babci i Dziadka.

W swoim założeniu program ma upamiętnić setną rocznicę odzyskania w 1918 roku niepodległości przez Polskę, po 123 latach rozbiorów.

Zakończyliśmy cykl zajęć warsztatowych w ramach programu antynikotynowego pt.: ,,Nie pal przy mnie, proszę", który był skierowany do uczniów klas I-III. Patronat nad przedsięwzięciem objęła Państwowa Inspekcja Sanitarna.