Zespół Szkolno - Przedszkolny w Górkach otrzymał 11 laptopów w ramach realizacji projektu grantowego pn. ZDALNA SZKOŁA + w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej. Laptopy posłużą uczniom w przypadku zaistnienia konieczności zdalnego nauczania, ewentualnie zostaną wykorzystane do realizacji edukacyjnych zadań szkoły co przyczyni się do podniesienia jakości nauczania.

W związku z licznymi prośbami rodziców zostaje zmieniona godzina zebrania rodziców dzieci zapisanych do przedszkola z godziny 10.00 na 17.00.
ZATEM ZEBRANIE ODBĘDZIE SIĘ W PONIEDZIAŁEK O GODZINIE 17.00

Dyrektor Zespołu Szkolno -Przedszkolnego w Górkach informuje, że spotkanie rodziców dzieci zapisanych do Samorządowego Przedszkola w Górkach odbędzie się 31.08.2020r. (poniedziałek) o godzinie 10.00 na sali gimnastycznej. Na spotkanie zapraszamy tylko jednego rodzica lub opiekuna dziecka (dzieci) zapisanego do przedszkola. Obowiązuje zachowanie reżimu sanitarnego.

W związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną w kraju ogólne zebranie dotyczące organizacji przedszkola nie odbędzie się w czerwcu.

Jeśli warunki pozwolą to zebranie zostanie zorganizowane w II poł. sierpnia 2020r.