Biblioteka Szkolna zaprasza do udziału w konkursie literackim uczniów klas

 1. I – III gimnazjum,
 2. IV – VI szkoły podstawowej
 3. I – III szkoły podstawowej

p.t „Opowieść (opowiadanie)  starego(drzewa)”

Z pewnością zdarzyło Ci się nie raz widzieć stare drzewo… Może nawet spodobało Ci się, zachwyciło swoim wyglądem, zapachem kwiatów, owoców, kolorem liści, wielkością, zainteresowało kształtem konarów, barwą i fakturą kory…
Wyobraź sobie, że nim jesteś i opowiedz o tym co przez długie lata życia zdążyłeś/łaś zaobserwować w swoim otoczeniu.
Opowieść należy zacząć od określenia, jakim drzewem jesteś umieszczając jego nazwę w tytule opowiadania, np.: „Opowieść starej jarzębiny”(lub: brzozy, modrzewia, wierzby itp.).
Powinieneś też opisać miejsce, w którym wyrosłeś/łaś i jak wygląda otoczenie, w którym żyjesz. Potem opowiedz Swoje życie, lub życie tych (zwierząt, ludzi), których miałeś możliwość oglądać albo w ich życiu uczestniczyć. Jaki mieli wpływ na Twój obecny wygląd, na Twoje życie?
Pracę literacką możesz wzbogacić o rysunek lub zdjęcie drzewa, którego opowieść opiszesz.

Forma pracy: opowiadanie lub opowieść
Najciekawsze prace zostaną wydrukowane , a ich autorzy nagrodzeni dyplomami (oraz nagrodami rzeczowym ufundowanymi przez pozyskanych ewentualnych sponsorów).

KONKURS TRWA DO 13 STYCZNIA 2013R    

POSUMOWANIE KONKURSU, NAGRODZENIE UCZESTNIKÓW – PODCZAS CHOINKI SZKOLNEJ
(W STYCZNIU 2013)

 

Zasady udziału w konkursie

 1. Prace powinny zawierać: tytuł pracy, dane osobowe autora. I opiekuna (imię, nazwisko, wiek, klasę oraz imię i nazwisko nauczyciela - opiekuna).
 2. Praca powinna być  samodzielna, pomoc innych osób powinna ograniczać się do poprawienia błędów ortograficznych i stylistycznych, poprzez ich wskazanie.
 3. Tekst powinien  mieć objętość min. Strony o formacie a4
 4. Praca może być napisana odręcznie (czytelnie)  lub na komputerze.
 5. Praca powinna być napisana samodzielnie przez ucznia i nie może brać udziału w innych konkursach.
 6. Organizator Zastrzega Sobie Prawo Do Zmiany Werdyktu
  i Odebrania Nagrody, Jeśli Treść Ewidentnie Świadczyć Będzie  O Wykorzystaniu Pracy Innego Autora.
 7. Dostarczając  do biblioteki pracę na konkurs, uczeń (jego opiekun prawny/rodzice) potwierdza, że wyraża zgodę na zasady konkursu zawarte w niniejszym regulaminie.
 8. Dostarczając  pracę na konkurs, uczestnik wyraża tym samym zgodę na wykorzystywanie swoich danych do celów konkursu, mając jednocześnie prawo wglądu do nich oraz ich poprawiania. Dane osobowe uczestników pozyskane dla celów konkursu nie będą udostępniane osobom trzecim.

Celem konkursu jest:

 • kształcenie kompetencji literackich uczniów (m. in. doskonalenie umiejętności poprawnego formułowania dłuższych wypowiedzi w języku ojczystym, wzbogacanie słownictwa czynnego uczniów)
 • propagowanie zasad zdrowego współzawodnictwa
 • wzbogacanie wiedzy o prawach rządzących przyrodą na podstawie własnych obserwacji,
 • budzenie wrażliwości na piękno przyrody,
 • rozwijanie własnych możliwości twórczych.

Pomysłodawca i organizator konkursu: nauczyciel bibliotekarz Anna Potocka