Biblioteka Szkolna Zespołu Szkół w Górkach zaprasza do udziału w konkursie fotograficznym uczniów klas:

 1. I – III gimnazjum,
 2. IV – VI szkoły podstawowej

p.t.: „Piękno drzewa”

 • zdjęcie może przedstawiać portret drzewa, fragment krajobrazu z drzewami, lub inną zaobserwowaną kompozycję bezpośrednio nawiązującą do tematu konkursu, w poprawnym ujęciu kompozycyjnym-

Jak utrwalić piękno drzewa, aby zachwycić oglądających Twoje zdjęcie?- Podstawowe zasady wykonywania poprawnych ujęć znajdziesz w bibliotece - podr. „Fotografia”, lub w Internecie: np.: http://www.supertelefony.pl/newsy/Siedem_rad_jak_robi__zdjecia_telefonem,937.html

 

WARUNKI UDZIAŁU W KONKURSIE:

 1. Do konkursu zostaną dopuszczone prace uczniów, których opiekunowie poświadczą autentyczność/samodzielność pracy wykonanej przez dziecko - text oświadczenia dostępny w bibliotece szkolnej. można go także pobrać jako plik pdf tutaj
 2. Praca nie może zawierać treści naruszających poczucie dobrego smaku, ani godności kogokolwiek.
 3. Gdyby zdjęcie zawierało rozpoznawalną sylwetkę/wizerunek osoby – należy dostarczyć jej zgodę pisemną na udział owego zdjęcia w konkursie,
 4. Zdjęcia biorące udział w konkursie przechodzą na własność organizatora
 5. Dostarczenie prac jest równoznaczne z akceptacją warunków udziału w konkursie.

 

CZAS TRWANIA KONKURSU: DO DNIA 15 marca 2013r. (piątek)

PRZEWIDZIANA JEST WYSTAWA POKONKURSOWA
OGŁOSZENIE WYNIKÓW  I ROZDANIE NAGRÓD – APEL WIELKANOCNY

KRYTERIA OCENY:

 • oryginalność w wyborze ujęcia prezentowanych obiektów,
 • estetyka kompozycji,
 • zgodność z tematem.

JEDEN UCZESTNIK MOŻE DOSTARCZYĆ ŁĄCZNIE NAJWYŻEJ 3 ZDJĘCIA WYWOŁANE W FORMACIE 13 X 18 CM
 

Zdjęcia podpisane na odwrocie: tytuł i autor zdjęcia, wiek, klasa - należy składać w Bibliotece Szkolnej zapakowane w kopertę, lub koszulkę na dokumenty.
Do koperty należy też włożyć oświadczenie opiekuna prawnego/rodzica j.w. Oświadczenia możesz znaleźć na stronie w dokumentach.