2012/2013 w  Szkolnej Bibliotece
PUNKT ZA PUNKTEM (jak „GROSZ DO GROSZA”)

Konkurs dla uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum.
Na koniec roku szkolnego nagrodzeni zostaną uczniowie (dyplomem lub ewentualną nagrodą książkową), którzy okażą się najbardziej aktywnymi czytelnikami – czyli zgromadzą największą liczbę punktów systematycznie czytając i biorąc udział w konkursach i innych wydarzeniach bibliotecznych.

Punkty można gromadzić:

 1. Za systematyczne wypożyczanie (i czytanie) od początku września do końca maja– minimum 1 książka w m-cu 1 punkt za każdy miesiąc = 9 punktów.
 2. Za zdobycie od 3 do 1 miejsca w klasie w wypożyczaniu książek  = od 5 do 10 punktów.    (Uwaga - dla ewentualnych kombinatorów - test z treści wybranych przeczytanych książek)
 3. Za prace na rzecz biblioteki, społeczności szkolnej– 1 godz.(poza lekcjami) = 1 punkt
 4. Za udział w konkursach i innych organizowanych przez bibliotekę działaniach w czasie od 1.10.2012 do 30.05.2013 roku, uczeń może zdobyć po 1 punkcie za jedno uczestnictwo (pod uwagę brana będzie estetyka i wykończenie pracy lub - kultura osobista ucznia, zaangażowanie w pracę na rzecz biblioteki i społeczności szkolnej).
 5. Jeżeli w konkursie uczeń zdobędzie wyróżnienie lub miejsce od 1 do 3 – może otrzymać od 2 do 5 punktów (2p za wyróżnienie, 3p. za III,4p. za II i 5p. za I miejsce)
 6. Punkty będą systematycznie dopisywane na liście wszystkich uczniów szkoły, a zliczone zostaną do 14 czerwca = podsumowanie na zakończeniu roku szkolnego.
 7. Konkurs adresowany jest do uczniów
  • kl. IV-VI szkoły podstawowej
  • kl. I-III gimnazjum.
 8. Punkty można wymienić na uwagi pozytywne (za powyższe wartościowe działania).
 9. Zauważalna uczynność ucznia, (drobne prace) od dawna wliczana jest w zakres oceny z zachowania i odbierana jako potwierdzenie właściwej postawy ucznia. Jeśli jednak uczniowi szczególnie zależy na uwadze pozytywnej, to proszę, aby ów założył sobie notesik  p.t. „DOBRE UCZYNKI” i wpisywał wykonywane czynności potwierdzane podpisem przez nauczyciela, który był świadkiem tego działania. Na koniec semestru przedstawiłby notesik  wychowawcy klasy.