Dyrektor Zespołu Szkół w Górkach zawiadamia, że składanie wniosków o przyjęcie 5-letnich dzieci do oddziału przedszkolnego oraz dzieci 6-7 letnich do klasy pierwszej na rok szk. 2014/2015 odbędzie się w dniach 17.03-04.04.2014r. Prosimy o zabranie ze sobą dokumentów potwierdzających dane osobowe dziecka i Pesel.

 

Wnioski do pobrania w sekretariacie lub pobrać w formie elektronicznej poniżej (plik PDF)