9 grudnia klasy I-III naszej szkoły, odwiedził pan Krystian Nowak. Pan garncarz opowiedział dzieciom o glinie jako podstawowym surowcu wykorzystywanym dawniej w garncarstwie i rzeźbiarstwie oraz o czynnościach związanych z robieniem glinianych naczyń, czyli wypalaniu w piecu i powlekaniu glazurą.

Pokazał nam także przywiezione przez siebie gotowe naczynia. W jednej z sal zamienionej w pracownię garncarską, każdy mógł usiąść przy kole i pod okiem specjalisty wykonać na pamiątkę dzbanuszek oraz ulepić świątecznego aniołka. Wszystkie wyszły naprawdę przepięknie i wkrótce będą zdobiły domy naszych uczniów.