14 grudnia 2016 roku uczniowie klasy III gimnazjum wzięli udział w warsztatach teatralnych prowadzonych przez Pana Macieja Czapskiego. Spotkanie miało formę lekcji teatralnej na temat: „ Jak rodzi się teatr”.

Udział w warsztatach teatralnych pomógł uczniom rozwinąć indywidualne zdolności i zainteresowania oraz przygotował ich do świadomego odbioru sztuki teatralnej. U uczniów rozwinęła się wyobraźnia i inwencja twórcza oraz pojawiła się potrzeba aktywnego uczestnictwa w życiu kulturalnym. Praca w zespole pomogła dzieciom pozbyć się onieśmielenia i niepewności. Wspólnie spędzony czas był doskonałą nauką tolerancji i otwarcia się na drugiego człowieka. Uczniowie bardzo chętnie uczestniczyli w zajęciach, które były okazją do wspaniałej zabawy, dającej wiele satysfakcji.