W swoim założeniu program ma upamiętnić setną rocznicę odzyskania w 1918 roku niepodległości przez Polskę, po 123 latach rozbiorów.

Setna rocznica odzyskania niepodległości jest także okazją do przybliżenia społeczności szkolnej ponad 1000-letniej historii państwa polskiego, jego dorobku w dziedzinach nauki, kultury, sztuki, sportu, literatury oraz przemian gospodarczych, politycznych i społecznych.

Głównym celem działań edukacyjnych będzie nie tylko poznanie procesów i zmian zachodzących w Polsce w omawianym okresie,
z uwzględnieniem wielkich postaci stulecia, ale także budzenie poczucia szacunku do przeszłości, postaw patriotycznych, świadomości narodowej bez uprzedzeń co do tożsamości narodowej.

 

Program obchodów 100-lecia niepodległości w naszej szkole:

  1. Styczeń- gazetka ścienna – 100 lecie niepodległości.
  2. Luty- galeria wybitnych Polaków- plakaty wykonane przez uczniów poszczególnych klas.
  3. Marzec- Dzień Wiosny w barwach narodowych.
  4. Kwiecień- Konkurs na portret Józefa Piłsudskiego.
  5. Maj- konkurs międzyszkolny na godło wykonane najbardziej oryginalną techniką plastyczną, bieg konstytucyjny z flagą.
  6. Czerwiec- głośne wspólne szkolne czytanie „Inwokacji” A. Mickiewicza.
  7. Wrzesień- noc w szkole z ekranizacjami powieści historycznych H. Sienkiewicza.
  8. Październik- konkurs pieśni patriotycznej.
  9. Listopad- Marsz Niepodległości przez miejscowość z pieśnią na ustach i flagami, złożenie kwiatów pod Pomnikiem Niepodległości, uroczysty apel.

Współudział w gminnych i powiatowych projektach związanych z obchodami rocznicy.