Cycero twierdził Nie znać historii – to być zawsze dzieckiem, dlatego nasza szkoła, jak co roku, przygotowała akademię z okazji 228 już rocznicy uchwalenia Konstytucji 3-Maja. Jest to niewątpliwie dla uczniów jedna z form nauki historii Polski, a dla dorosłych – jej przypomnienie. W akademii wzięli udział uczniowie klas: 4b, 8 i 3 gimnazjum, a nad całością czuwały panie Joanna Trochimiuk i Elżbieta Szymaniuk.

29 kwietnia podczas 3 lekcji na odświętnie udekorowanej sali zgromadziła się cała społeczność szkolna. Podniosły nastrój podkreślał świąteczny strój uczniów, a także kotyliony w barwach narodowych.

Akademia rozpoczęła się od wprowadzenia szkolnego sztandaru i odśpiewania czterech zwrotek hymnu państwowego. Następnie artyści zaprezentowali montaż słowno – muzyczny, w którym przypomnieli, czym jest konstytucja. Zaprezentowali drogę, jaką przeszedł nasz kraj do jej uchwalenia, a także przypomnieli słowa króla Stanisława Augusta Poniatowskiego, którymi dokonał uroczystego aktu nadania tej ustawy zasadniczej. Na zakończenie wszyscy uroczyście zaśpiewali Rotę.

Następnego dnia odbyła się w naszej szkole kolejna edycja biegów z okazji rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Akcja odbywała się na boisku szkolnym i trwała 4 godziny – od 9.05 do 13.05. Uczniowie wraz nauczycielami z flagami w rękach pokonywali kolejne kilometry, manifestując w ten sposób swój patriotyzm i przywiązanie do barw narodowych.

Poszczególne klasy przebiegły:

- kl. „0a” – 28,5 km.

- kl. „0b” – 10 km.

- kl. „0c” – 24 km.

- kl. I – 22,5 km.

- kl. II – 16 km.

- kl. III – 6 km.

- kl. IVa – 50,5 km.

- kl. IVb – 19,5 km.

- kl. Va – 16 km.

- kl. Vb – 32,5 km.

- kl. VI – 90 km.

- kl. VII – 106,5 km.

- kl. VIII – 35 km.

- kl. III – 26 km.

- nauczyciele – 19 km.

Łącznie pokonano dystans 502 km.

Indywidualnie najdłuższą odległość pokonali Maciej Wojnicz – 16 km i Maciej Tobota – 15 km.