„Bo nauczyciel jest kapitanem,
co na okręcie dookoła świata
Płynie wraz z nami przez szkolne lata” 

Dnia 11.10.2019r. W Szkole Podstawowej odbyła się akademia z okazji Dnia Edukacji Narodowej.
Uczniowie szkoły dokonali otwarcia uroczystości, następnie odbyło się przedstawienie pt.„Szkoła na wesoło”, które przygotowali uczniowie klasy VIIa-VIIb oraz klasy VIII .Młodzi artyści piosenką i słowem uświetnili ten wyjątkowy dzień w roku szkolnym. Wiele ciepłych i miłych słów popłynęło w kierunku nauczycieli i pracowników obsługi. Uczniowie docenili i podkreślili swoją wdzięczność za codzienny trud, poświęcenie, czujność i troskę o dobro wychowanków.
Na zakończenie głos zabrała pani z Rady Rodziców, która mówiła o trudnej, ale jakże pięknej pracy nauczyciela. Podziękowała za dotychczasowe zaangażowanie oraz życzyła wielu sił i wytrwałości w tym wyjątkowym zawodzie.