Lista dla uczniów - klasa IV

 1. Język rosyjski ,,Stupieni” kl.4
  wydawnictwo WSiP
 2. Język angielski zeszyt ćwiczeń Brainy4 (autor Katherine Stannet)
 3. Historia zeszyt ćwiczeń ,,Historia 4”
  wyd. GWO autor – Tomasz Małkowski
 4. Przyroda zeszyt ćwiczeń ,,Tajemnice przyrody 4”
  wyd. nowa era
 5. Religia podr. ,,Miejsca pełne BOGActw”
  wyd. Jedność (można odkupić od obecnej klasy) + zeszyt ćwiczeń

Lista dla uczniów - klasa V

 1. Historia 5. Zeszyt ćwiczeń.
  Wydawnictwo: GWO
 2. Biologia - Puls życia. Zeszyt ćwiczeń.
  Wydawnictwo: Nowa Era
 3. Język angielski zeszyt ćwiczeń: Brainy klasa 5,
  wydawnictwo: Macmillan
 4. Geografia - Planeta Nowa. Zeszyt ćwiczeń.
  Wydawnictwo: Nowa Era
 5. Podręcznik do religii.
 6. Język rosyjski – obowiązuje podręcznik z klasy 4.

Lista dla uczniów - klasa VI

 1. Biologia – Puls życia - zeszyt ćwiczeń do biologii dla klasy 6,
  Autorzy: Magdalena Fiałkowska-Kołek, Sławomir Gębica, Agnieszka Siwik,
  wydawnictwo Nowa Era
 2. Geografia – Zeszyt ćwiczeń do geografii dla klasy szóstej
  Autorzy: Kamila Skomoroko, wydawnictwo Nowa Era
 3. Historia - Historia 6. Podróże w czasie. Zeszyt ćwiczeń
  Autorzy: T. Małkowski, Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe
 4. Religia - podręcznik dla klasy 6 "Szczęśliwi, którzy odkrywają piękno"
  Autor: ks.dr. K. Mielnicki i E. Kondrak, Wydawnictwo - Jedność

Lista dla uczniów - klasa VII

 1. Historia – zeszyt ćwiczeń kl 7, wyd. GWO
 2. J. rosyjski - Materiały ćwiczeniowe do języka rosyjskiego dla początkujących kl.VII Всё просто 1,
  Wydawnictwo PWN
 3. Chemia - Zeszyt ćwiczeń do chemii dla klasy 7 szkoły podstawowej,
  wyd. Nowa Era
 4. Geografia – Zeszyt ćwiczeń kl 7 do podręcznika Planeta Nowa,
  wyd. Nowa Era
 5. Religia - Błogosławieni, którzy szukają Jezusa
  Podręcznik do religii dla klasy VII szkoły podstawowej (może być używany)
  Wydawnictwo: Jedność Kielce 2020
 6. Biologia – Zeszyt ćwiczeń Puls Życia 7,
  wyd. Nowa Era
 7. J. angielski – Zeszyt do języka angielskiego do podręcznika Brainy kl. 7,
  wyd. Macmillan (będzie dostępny dopiero pod koniec sierpnia lub na początku września)
 8. Fizyka – Zeszyt ćwiczeń do podręcznika” Świat fizyki” 7
  Autorzy: M. Rozenbajgier, R. Rozenbajgier,
  Wydawnictwo: WSiP

Lista dla uczniów - klasa VIII

 1. Historia – zeszyt ćwiczeń, wyd. GWO
 2. J. rosyjski - Materiały ćwiczeniowe do języka rosyjskiego dla początkujących kl.VIII Всё просто 2
  autorzy: Barbara Chlebda, Irena Danecka. Wydawnictwo PWN
 3. Chemia - Zeszyt ćwiczeń do chemii dla klasy ósmej szkoły podstawowej.
  autorzy: M. Mańska, E. Megiel
  wyd. Nowa Era
 4. Geografia – Zeszyt ćwiczeń do podręcznika Planeta Nowa (Ksawery bez ćwiczeń)
  Autorzy: Tomasz Rachwał, Dawid Szczypiński.
  wyd. Nowa Era
  Ważne - na okładce ma być pasek z napisem NOWA PODSTWA PROGRAMOWA
 5. Religia - Błogosławieni, którzy ufają Jezusowi
  Podręcznik do religii dla klasy VIII szkoły podstawowej (może być używany)
  Wydawnictwo: Jedność Kielce 2020
  Autor: Krzysztof Mielnicki, Elżbieta Kondrak, Ewelina Parszewska
 6. Biologia – Zeszyt ćwiczeń Puls Życia 8, wyd. Nowa Era
 7. J. angielski – Zeszyt do języka angielskiego do podręcznika Brainy kl. 8, wyd. Macmillan (będzie dostępny dopiero pod koniec sierpnia lub na początku września)

Pliki do pobrania i wydruku