Dyrektor Zespołu Szkolno -Przedszkolnego w Górkach informuje, że spotkanie rodziców dzieci zapisanych do Samorządowego Przedszkola w Górkach odbędzie się 31.08.2020r. (poniedziałek) o godzinie 10.00 na sali gimnastycznej. Na spotkanie zapraszamy tylko jednego rodzica lub opiekuna dziecka (dzieci) zapisanego do przedszkola. Obowiązuje zachowanie reżimu sanitarnego.