W związku z licznymi prośbami rodziców zostaje zmieniona godzina zebrania rodziców dzieci zapisanych do przedszkola z godziny 10.00 na 17.00.
ZATEM ZEBRANIE ODBĘDZIE SIĘ W PONIEDZIAŁEK O GODZINIE 17.00