Zespół Szkolno - Przedszkolny w Górkach otrzymał 11 laptopów w ramach realizacji projektu grantowego pn. ZDALNA SZKOŁA + w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej. Laptopy posłużą uczniom w przypadku zaistnienia konieczności zdalnego nauczania, ewentualnie zostaną wykorzystane do realizacji edukacyjnych zadań szkoły co przyczyni się do podniesienia jakości nauczania.