Zespół Szkolno - Przedszkolny w Górkach
w skład którego wchodzi Samorządowe Przedszkole w Ruskowie
i Szkoła Podstawowa im. Juliusza Słowackiego

Górki 4
08-210 Platerów

tel./fax 83-357-99-26