DYREKTOR – Grażyna Latus

WICEDYREKTOR – Katarzyna Wojnicz

RELIGIA

 • Urszula Bartoszuk
 • Izabela Chodiuk - Szyc

GRUPY PRZEDSZKOLNE

 • Emilia Trochimiuk
 • Mirosława Jóźwiuk
 • Izabela Jaszczuk
 • Edyta Zańko
 • Anna Chomiuk

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA

KLASA I

 • Elżbieta Wyrzykowska

KLASA II

 • Aleksandra Iwanowska

KLASA III

 • Barbara Król

JĘZYK POLSKI

 • Agnieszka Sawicka
 • Grażyna Latus
 • Marianna Poboża

MATEMATYKA

 • Katarzyna Wojnicz
 • Elżbieta Szymaniuk
 • Agata Soczewka

JĘZYK ROSYJSKI

 • Irena Tobota

JĘZYK ANGIELSKI

 • Agnieszka Antosiuk
 • Emilia Gorgol
 • Barbara Trzmiel

PRZYRODA

 • Anna Tkaczuk

GEOGRAFIA

 • Dariusz Kazun
 • Izabela Chodiuk - Szyc

BIOLOGIA

 • Anna Tkaczuk

CHEMIA

 • Agata Soczewka

FIZYKA

 • Joanna Trochimiuk

HISTORIA

 • Iza Lewicka

WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE

 • Iza Lewicka
 • Agnieszka Sawicka

DORADZTWO ZAWODOWE

 • Barbara Trzmiel

PLASTYKA

 • Katarzyna Kulik

MUZYKA

 • Elżbieta Wyrzykowska
 • Katarzyna Kulik

INFORMATYKA

 • Wojciech Wojnicz
 • Joanna Trochimiuk
 • Agata Soczewka

TECHNIKA

 • Wojciech Wojnicz

WYCHOWANIE FIZYCZNE

 • Marek Żabicki
 • Wojciech Wojnicz

EDUKACJA DO BEZPIECZEŃSTWA

 • Marek Żabicki

WYCHOWANIE DO ŻYCIA W RODZINIE

 • Iza Lewicka

BIBLIOTEKA

 • Anna Potocka

ŚWIETLICA

 • Katarzyna Kulik
 • Izabela Chodiuk - Szyc
 • Emilia Gorgol
 • Barbara Trzmiel
 • Anna Tkaczuk
 • Anna Potocka

LOGOPEDA

 • Beata Cieciera

PEDAGOG

 • Jolanta Podlipniak