(zgodnie z art. 13 RODO)
monitoringu wizyjnego na terenie:
Szkoły Podstawowej im. J.Słowackiego w Górkach

 

Na podstawie art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej RODO, informuję Pana/Panią, że:

 

 1. Administratorem danych osobowych jest:
  Szkoła Podstawowa im.J.Słowackiego w Górkach
 2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, dane kontaktowe (IOD):
  Edyta Gregorczuk , e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 3. Dane są przetwarzane w celach dowodowych dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów związanych z ochroną mienia na podstawie ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017r., poz. 1875 ze zm.), zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c
  (RODO)
 4.  Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom wyłącznie upoważnionym na podstawie przepisów prawa.
 5. Nie planuje się przekazywania Pani/Pana danych osobowych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.
 6. Dane będą przechowywane są prze 7 dni od dnia zarejestrowania nagrania.
 7. Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od administratora dostępu do własnych danych ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania.
 8. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 9. Przetwarzanie jest wymogiem ustawowym w związku z ustawą z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym.
 10. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegać profilowaniu.